vendredi 17 janvier 2014

Explică forţa superioară a legii ca izvor de drept

Tema Teoria generala a dreptului:
Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri (12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să dezvolți, pe lângă idei și informații din alte surse, următoarele intercondiționări:
-compară categoriile de subiect colectiv de drept şi persoană juridică;
-explică diferența dintre conținutul şi obiectul raportului juridic;
-compară actul juridic normativ cu actul juridic individual;
-explică forța superioară a legii ca izvor de drept;


Explică forţa superioară a legii ca izvor de drept
Legea este izvorul formal principal al dreptului, ce reprezintă regula socială obligatorie, stabilită de autoritatea publică şi sancţionată de forţa publică. Actele normative au o poziţie predominantă în sistemul izvoarelor dreptului, sunt izvoare de drept precise, oficiale. Ca izvoare de drept create de organele publice investite cu competenţe normative (Parlament, Guvern, Preşedinţie, organe administrative etc.), actele normative cuprind norme general-obligatorii, fiind izvoare de drept importante prin particularităţile pe care le reprezintă. Actele normative reflectă schimbările rapide şi dinamice ale transformărilor sociale, pe de-o parte, iar pe de altă parte, prin forma scrisă pe care o îmbracă, prin caracterul general, obligatoriu, precis, precum şi prin mijloacele statale specifice de publicitate, constituie garanţii de certitudine în raport de alte izvoare de drept. Forţa superioară a legii ca izvor de drept reiese din următoarele  trăsături specifice, cum ar fi:
- legea reprezintă principalul izvor de drept;                                                       
- legea este un izvor de drept oficial;
- legea este revoluţionară în raport cu alte izvoare de drept (ea poate modifica unele situaţii de drept pozitiv, poate modifica sau desfiinţa alte acte normative) care sunt conservatoare;
- legea este scrisă (Jus scriptum) şi se poate constata uşor;
- legea este certă şi precisă;

- legea este cel mai important instrument de realizare a dreptului;

autor SDI

articol publicat integral in http://univ-danubius.blogspot.com/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire