vendredi 2 mai 2014

Actele necesare obtinerii unei autorizatie de mediu

Actele necesare obtinerii unei autorizatie de mediu


Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului (ATPM).
ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului său Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.
La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:
a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
b) fisa de prezentare şi declaraţie;
c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute;
d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zona a obiectivului;
e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
f) formularul de înregistrare, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire.
Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.
Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţă colectivului de analiza tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.
La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele:
- concluziile bilanţului de mediu;
- constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control ;
- datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi imisia poluanţilor în mediu;
- studiile, ofertele, diversele materiale de documentare .;
- sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire