mardi 28 janvier 2014

Care sunt excepțiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens?

4.          Care sunt excepțiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens?
a.
principiul conversiunii actului juridic civil
b.
cazul actelor subsecvente cu executare succesiva
c.
cazul actelor de dispoziție cu titlu oneros asupra unui imobil înscris in cartea funciara
răspuns corect :  C

          

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire