mardi 28 janvier 2014

Care este regimul juridic al nulității relative spre deosebire de nulitatea absoluta?

2.          Care este regimul juridic al nulității relative  spre deosebire de nulitatea absoluta?
a.
desființează in parte efectele actului juridic civil
b.
operează de plin drept
c.
este prescriptibila pe cale de acțiune
răspuns corect :  C

           

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire