mardi 28 janvier 2014

Care enunț privitor la regimul juridic al nulității este valabil ?

11.         Care enunț privitor la regimul juridic al nulității este valabil ?

a.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
b.nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata
c.nulitatea relativa este imprescriptibila
răspuns corect :  A

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire