mardi 2 septembre 2014

Ce fel de drepturi sunt drepturile reale ?

Ce fel de drepturi sunt drepturile reale ?


Drepturile reale (jus in re) - sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cãrora titularul lor îşi poate exercita atributele conferite de lege, nemijlocit, asupra bunului la care se referã, fãrã a avea nevoie de concursul altor persoane.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire