vendredi 17 janvier 2014

#Compară #categoriile de #subiect #colectiv de #drept şi persoană juridică

Tema Teoria generala a dreptului:
Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri (12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să dezvolți, pe lângă idei și informații din alte surse, următoarele intercondiționări:
-compară categoriile de subiect colectiv de drept şi persoană juridică;
-explică diferența dintre conținutul şi obiectul raportului juridic;
-compară actul juridic normativ cu actul juridic individual;
-explică forța superioară a legii ca izvor de drept;

In dreptul intern, statul apare ca subiect de drept mai întâiin raporturile juridice de drept constituțional. Statul acorda cetățenie,aproba renunțarea la cetățenie, retrage cetățenia, aproba stabilireadomiciliului in Romania pentru cetățenii altor state. Statul apare totodatăca subiect in raporturile de drept constituțional prin intermediul cărora se realizeazăfederația precum si in raporturile statului privit ca întreg și unitățileadministrativ teritoriale. Statul nu este o simpla persoana juridica, ci este opersoana juridica "sui generis". 
In raporturile de drept civil, statul participa ca subiect de drept prin Ministerul Finanțelor.
In procesul de realizare a dreptului, participarea organelor de stat - organele legislative, organele administrației, organele justiției - se realizează in raport cu competenta rezervata prin Constituție si Legile de organizare si funcționare a fiecărei categorii de organe precum și a fiecărui organ in parte.
Investite cu competenta, organele statului participa ca purtătoare ale autorității statale intr-un domeniu sau altul. 
Ca subiecte de drept, organele statului îndeplinesc cel puțin trei categorii de competente:
- exercitarea conducerii de stat, in diverse domenii;
- soluționarea problemelor privind temeinicia si legalitatea pretențiilor unor subiecte de drept fata de altele si
- asigurarea constrângerii de stat in cazurile necesare, restabilirea ordinii de drept încălcate, recuperarea prejudiciilor.
Analizând participarea organelor de stat la raporturile juridice rezulta ca drepturile lor fata de celelalte subiecte constituie, in același timp si obligații ale lor fata de stat. Dacă persoana poate dispune de exercițiul dreptului sau, in schimb organul de stat este obligat sa-și exercite drepturile.autor SID - toate drepturile rezervate- puteti folosi conținutul doar cu link înspre sursa
articol publicat integral 
In dreptul intern, statul apare ca subiect de drept mai întâi in raporturile juridice de drept constituțional. Statul acorda cetățenie, aproba renunțarea la cetățenie, retrage cetățenia, aproba stabilirea domiciliului in Romania pentru cetățenii altor state. Statul apare totodată ca subiect in raporturile de drept constituțional prin intermediul cărora se realizează federația precum si in raporturile statului privit ca întreg si unitățile administrativ teritoriale. Statul nu este o simpla persoana juridica, ci este o persoana juridica "sui generis". 
In raporturile de drept civil, statul participa ca subiect de drept prin Ministerul Finanțelor.
In procesul de realizare a dreptului, participarea organelor de stat - organele legislative, organele administrației, organele justiției - se realizează in raport cu competenta rezervata prin Constituție si Legile de organizare si funcționare a fiecărei categorii de organe precum si a fiecărui organ in parte.
Investite cu competenta, organele statului participa ca purtătoare ale autorității statale intr-un domeniu sau altul. 
Ca subiecte de drept, organele statului îndeplinesc cel puțin trei categorii de competente:
- exercitarea conducerii de stat, in diverse domenii;
- soluționarea problemelor privind temeinicia si legalitatea pretențiilor unor subiecte de drept fata de altele si
- asigurarea constrângerii de stat in cazurile necesare, restabilirea ordinii de drept incalcate, recuperarea prejudiciilor.
Analizând participarea organelor de stat la raporturile juridice rezulta ca drepturile lor fata de celelalte subiecte constituie, in același timp si obligații ale lor fata de stat. Daca persoana poate dispune de exercițiul dreptului sau, in schimb organul de stat este obligat sa-si exercite drepturile.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire