mardi 28 janvier 2014

Ce reprezintă consecințele juridice ale aplicării sancțiunii nulității, adică urmările survenite in cazul desființării in întregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate?

42.         Ce reprezintă consecințele juridice ale aplicării sancțiunii nulității, adică urmările survenite in cazul desființării in întregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate?
a.
efectele nulității
b.
principiul restabilirii situației anterioare
c.
principiul desființării actului subsecvent ca urmare a desființării actului inițial

răspuns corect :  A

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire