mardi 28 janvier 2014

Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcina?

26.         Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcina?
a.
este admisibila numai in cazul liberalităților
b.
este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros
c.
opreala de drept
răspuns corect :  A
  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire