mardi 28 janvier 2014

Care este definiția termenului, ca modalitate a actului juridic civil?

29.         Care este definiția termenului, ca modalitate a actului juridic civil?
a.
este un eveniment nesigur ca realizare
b.
este un eveniment sigur ca realizare
c.
produce efecte ex tunc
răspuns corect :  B

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire