mardi 28 janvier 2014

Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmărit la încheierea lor?

16.         Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmărit la încheierea lor?
a.
acte consensuale, solemne, reale
b.
acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
c.
acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
răspuns corect :  C

           

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire