mardi 28 janvier 2014

Care este clasificarea actelor juridice dupa numărul parților ?

17.         Care este clasificarea actelor juridice dupa numărul parților ?
a.
acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
b.
acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
c.
acte subiective si acte condiție
răspuns corect :  A

           

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire