mardi 28 janvier 2014

Care enunț, referitor la capacitatea de a încheia acte juridice civile, este valabil ?

20.         Care enunț, referitor la capacitatea de a încheia acte juridice civile, este valabil ?
a.
capacitatea de a încheia actul reprezintă regula, incapacitatea reprezintă excepția
b.
capacitatea de a încheia actul reprezintă excepția, incapacitatea reprezintă regula
c.
regula capacitații persoanei fizice este subordonata principiului specialității capacitații    
răspuns corect :  A

          

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire