mardi 28 janvier 2014

Când este aplicabila sancțiunea nulității absolute?

48.         Când este aplicabila sancțiunea nulității absolute?
a.
atunci când obiectul este ilicit sau imoral
b.
in cazul  nerespectării formei cerute ad probationem
c.
in cazul nerespectării condițiilor de validitate a cauzei
răspuns corect :  A

           

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire