lundi 11 février 2013

Benedict al XVI-lea şi-a prezentat demisia

"Declaraţie
Dragi Fraţi,
v-am convocat pentru acest consistoriu nu numai pentru cele trei canonizări, dar şi pentru a vă comunica o decizie de mare importanţă pentru viaţa Bisericii. După ce mi-am cercetat cugetul de mai multe ori înaintea lui Dumnezeu, am ajuns la certitudinea că puterile mele, din cauza vârstei înaintate, nu mai sunt potrivite pentru exercitarea în mod adecvat a slujirii petrine.

Sunt foarte conştient că această slujire, prin esenţa ei spirituală, trebuie să fie îndeplinită atât prin faptă şi cuvânt, dar nu mai puţin prin suferinţă şi rugăciune. Cu toate acestea, în lumea de astăzi, supusă unor schimbări rapide şi agitată de chestiuni de mare relevanţă pentru viaţa de credinţă, pentru a conduce Barca lui Petru şi a vesti Evanghelia, este necesară vigoarea atât a trupului cât şi a sufletului, vigoare care, în ultimele luni, în mine a scăzut în aşa fel încât trebuie să recunosc incapacitatea mea de a administra bine slujirea ce mi-a fost încredinţată. 

De aceea, pe deplin conştient de gravitatea acestui act, în deplină libertate, declar că renunţ la slujirea de Episcop al Romei, Succesor al Sfântului Petru, ce mi-a fost încredinţată de cardinali la 19 aprilie 2005, astfel că, de la 28 februarie 2013, la ora 20.00, Scaunul Romei, Scaunul Sfântului Petru, va fi vacant şi va trebui să fie convocat conclavul, de cei cărora le revine aceasta, pentru alegerea noului Suveran Pontif. 

Dragi Fraţi, vă mulţumesc din adâncul inimii pentru toată dragostea şi munca cu care aţi dus împreună cu mine greutatea slujirii mele, şi vă cer iertare pentru toate defectele mele. Acum să încredinţăm Sfânta Biserică în grija Marelui ei Păstor, Domnul Nostru Isus Cristos, şi să o implorăm pe Sfânta Maică Maria, pentru ca ea să asiste cu bunătatea ei de mamă pe Părinţii Cardinali în alegerea noului Suveran Pontif. În ce mă priveşte, şi în viitor, vreau să slujesc din toată inima, printr-o viaţă dedicată rugăciunii, Sfânta Biserică a lui Dumnezeu. 

Benedict XVI
Dată la Vatican, 10 februarie 2013 "


source: http://ro.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=663868

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire